P4 Logo.fw

Zpravodajský občasník TOP09 Praha 4

Michal Hroza

Narodil se roku 1975, je ženatý a má jednoho syna. Absolvoval Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy a studoval obor Východoevropských studií na Filozofické fakultě UK. Zastupitelem Prahy 4 je od roku 2014 a v dubnu 2019 se stal uvolněným místostarostou Prahy 4, pod kterého spadá majetek a kultura. V minulosti pracoval jedenáct let jako ředitel Odboru produkčního Ústavu pro studium totalitních režimů, kde měl na starost především vydávání knih, časopisů, přípravu výstav a rozvoj knihovny. Dlouhodobě spolupracuje s občanským sdružením Post Bellum na vzniku elektronického archivu výpovědí pamětníků Paměť národa. Po volbách v roce 2014 působil půl roku jako radní pro kulturu MČ Praha 4 a následně jako opoziční zastupitel. Hovoří německy, anglicky, ukrajinsky a rusky. Hraje na saxofon a klarinet.


Komentáře k článkům

Napsali jinde